Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

Wij zijn de adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid
(JMG). Er zijn meerdere adviescommissies in Nijmegen. Wij spitsen ons toe op het beleid
rondom jeugdhulpzorg, ...

WelzijnMensen met een beperkingKinderen & Jongeren
Goede gezondheid en welzijn
Deel

Over Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MO10

Wij zijn de adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid
(JMG). Er zijn meerdere adviescommissies in Nijmegen. Wij spitsen ons toe op het beleid
rondom jeugdhulpzorg, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Het is onze taak om
over het nieuwe en bestaande beleid het college van burgemeester en wethouders te
adviseren. Wij hebben hiervoor regelmatig contact met beleidsambtenaren. Wij bekijken
het beleid zo veel mogelijk door de bril van Nijmegenaren. Daarvoor hebben we contact
met ons netwerk van mensen die geraakt worden door dit beleid en de beleidsvoornemens.
In ons geval zijn dat jeugd en jongeren, dak- en thuislozen, mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, minima en mensen met verschillende soorten beperkingen.

Foto's