Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

De Lanteerne is een jenaplanschool.
Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waarin het samen werken, spreken, vieren en spelen centraal staan.
Wij staan in een rijke traditie van 150 jaar ...

OnderwijsKinderen & Jongeren
Kwaliteitsonderwijs
Deel
Basisschool De Lanteerne

Over Basisschool De Lanteerne

De Lanteerne is een jenaplanschool.
Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waarin het samen werken, spreken, vieren en spelen centraal staan.
Wij staan in een rijke traditie van 150 jaar bezieling en kwaliteit in een voortdurend vernieuwingsproces. De Lanteerne is een katholieke school, maar wij staan ook open voor andere levensovertuigingen. Onze school wordt bestuurd en geleid vanuit een duurzame gerichtheid op kwaliteit, die recht doet aan verschillen tussen grote en kleine mensen.

Onze aanpak kan worden omschreven als ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, coöperatief, wereldoriënterend, kritisch en zin-zoekend. Samenwerken en helpen nemen in een jenaplanschool een belangrijke plaats in. De stamgroep, die meer jaren bijeen blijft, bevordert het ontstaan van een coöperatieve cultuur. Kinderen leren met elkaar en van elkaar. Het zijn belangrijke vaardigheden om te kunnen functioneren in de samenleving.

Wereldoriëntatie is het hart van het jenaplanonderwijs. In de wereld om ons heen is veel te zien, te leren, te ontdekken. Voor een kind is het van belang om zich voldoende kennis en vaardigheden eigen te maken, zodat hij zich optimaal in de wereld kan ontwikkelen.

Foto's