Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

JVB komt op voor de belangen van:
- Lotgenoten die vallen onder het rapport van de commissie de Winter
- Kinderen en jongeren die opgroeien in jeugdhulp instellingen
- Kinderen en jongeren die ...

Sociale rechtvaardigheidKinderen & Jongeren
Partnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel
St. Jeugdhulp Voldoende Beschermd

Over St. Jeugdhulp Voldoende Beschermd

JVB komt op voor de belangen van:
- Lotgenoten die vallen onder het rapport van de commissie de Winter
- Kinderen en jongeren die opgroeien in jeugdhulp instellingen
- Kinderen en jongeren die opgroeien in pleeggezinnen
- Kinderen en jongeren die verblijven in Jeugd Justitiële Instellingen
- Hulpverleners en professionals, die van mening zijn dat op korte termijn er veel moet worden veranderd om kinderen en jongeren in de jeugdhulp veilig te laten opgroeien en dat de hulpverlening individueel moet zijn afgestemd op wat elke kind of jongere nodig heeft om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen, met in acht neming van de Internationale Rechten van het Kind.
- Ouders die van mening zijn dat hun kinderen veilig moeten kunnen opgroeien in de jeugdhulpinstellingen en in de pleegzorg en voor wie de belangen van het kind en de Internationale Rechten van het Kind voorop staan.

Foto's