Skip Navigation
Skip Sidebar

Over ons

Het Bewoners Overleg Lindenholt (BOL) is een stichting die zich sinds de oprichting in 2015 inzet voor de leefbaarheid in brede zin in de wijk Lindenholt. Binnen het BOL zijn verschillende werkgroepen ...

Buurt & omgeving
Duurzame steden en gemeenschappen
Deel

Voorzitter Bewonersoverleg Lindenholt

Structureel werk · 2-3 uur/maand
Lindenholt, Nijmegen, Gelderland, Nederland
BestuurCoördinerenAdministratieMarketing & CommunicatieAdvies & MentoringOndersteunend werkBegeleidingComputer
Buurt & omgeving
Duurzame steden en gemeenschappen
Activiteit Delen
Stichting Bewonersoverleg Lindenholt
#59347
Scan me of ga naar nl.volunteer.deedmob.com/o/Stichting-Bewonersoverleg-Lindenholt/activiteiten/Voorzitter-Bewonersoverleg-Lindenholt/59347 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Wil jij als inwoner van Lindenholt een bijdrage leveren als voorzitter dan komen wij graag met je in contact.

Uitgebreide omschrijving

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De voorzitter, die al sinds de oprichting van de stichting in functie is, legt deze functie om gezondheidsredenen neer per 1 januari 2023. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.


Wat verwachten wij van de voorzitter?

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, de vergaderingen van de gezamenlijke werkgroepen en de themabijeenkomsten. Zij/hij ondersteunt desgewenst de verschillende werkgroepen, met name ook in hun contacten met de gemeente Nijmegen en andere instanties.

De voorzitter woont in Lindenholt.


Gewenste capaciteiten.

De voorzitter gaat gemakkelijk om met mensen van divers pluimage van zowel de bewoners van Lindenholt als van betrokken en te betrekken instanties. Zij/hij kan goed luisteren en weet begrip op te brengen voor de verschillende standpunten, maar is ook in staat en bereid om de eigen mening te verkondigen en zo nodig een beslissing te nemen die niet voor iedereen welgevallig is. Zij/hij is bij uitstek degene die het BOL vertegenwoordigt bij de gemeente Nijmegen.


Te verwachten tijdsinspanning.

De bestuursvergaderingen vinden 1x per kwartaal plaats. De vergaderingen van de gezamenlijke werkgroepen vinden 1x per 6 weken plaats. Vergaderingen beslaan doorgaans 1,5 uur.

Verder voert de voorzitter geregeld telefonisch en mondeling overleg met diverse instanties en met leden van de werkgroepen.

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over Stichting Bewonersoverleg Lindenholt

Het Bewoners Overleg Lindenholt (BOL) is een stichting die zich sinds de oprichting in 2015 inzet voor de leefbaarheid in brede zin in de wijk Lindenholt. Binnen het BOL zijn verschillende werkgroepen werkzaam met elk haar eigen aandachtsgebied. Zo zijn er groepen die zich bezighouden met de natuur, met overlast van geluid en/of vuilnis, met levensloopbestendig wonen, etc. Werkgroepen worden gevormd door geïnteresseerde bewoners die graag bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Het BOL streeft ernaar om 4x per jaar een themabijeenkomst voor alle bewoners te beleggen. De onderwerpen die in de loop der jaren tijdens deze bijeenkomsten aan bod zijn gekomen zijn divers, maar steeds gestoeld op de actualiteit in de wijk.

Het bestuur van het BOL ondersteunt desgewenst de werkgroepen en is (mede) de spreekbuis naar instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen.

Comments