Navigatie overslaan

Over Kantklosschool Wijdenes

De Kantklosschool "Ieder voor Allen Wijdenes" bestaat sinds 1914 en is de enige school in Nederland, waar het kantklossen in les-vorm gedoceerd wordt. De kantklosschool heeft als doel: de kunst van het ambacht kantklossen door te geven. Dit doen we door het vervaardigen van kant en de ontwikkeling ervan te stimuleren. Door onze kennis door te geven aan een volgende generatie bevorderen we de toepassing en voortbestaan van dit mooie ambacht. Wij geven daarom voorlichting, en we geven les in het vervaardigen van kloskant. Middels wekelijkse cursussen, wordt individueel - in groepsverband - les gegeven. De school organiseert op meerdere dagdelen per week de cursus. De school zet zich op verschillende vlakken in voor het bevorderen van de kennis rondom kantklossen. We werken daartoe veel samen met andere instellingen en geven medewerking aan publicaties over kantklossen en de geschiedenis ervan. De school zorgt ook voor een sterke sociale en culturele verbinding hier in de regio. De wekelijks terugkerende lessen vormen ook een vast sociaal moment waardoor mensen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en samen kunnen werken.

Foto's


Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.