Skip Navigation
Stichting Troosthuisje

Over Stichting Troosthuisje

het aanbieden van dichtkunst middels een Troostdichter vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens. Een Troosthuisje is een kleine intieme, anonieme en vrij toegankelijke ruimte waar de Troostdichter (hij of zij die de gedichten schrijft en aanbiedt) een luisterend oor biedt. Bovendien kan de stichting projecten starten die troost kunnen bieden en hiermee zorgen voor verbetering van netwerkvorming, zelforganisatie, leefbaarheid en positieve publieke beeldvorming. Troosthuisjes en -projecten vormen een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving en daardoor wellicht aan minder ‘verwarde personen’ op straat. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Foto's


Deedmob balloon
© Deedmob, B.V.